Označování potravin na eshopu

Prodej potravin přes eshopy s sebou nese určitá specifika. Jedním z nich je také jejich zákonem a vyhláškami předepsané označování.

Zákonný název

Jedná se o jednoznačnou identifikaci povahy potravin. V případě některých potravin může být upraven předpisem. Např. marcipánem může být nazvaná taková hmota, která obsahuje určité minimální procento mandlové hmoty. Jedná se pak i o označení chráněná regionálně nebo původem. Každý si asi vybaví diskuze o rumu, pomazánkovém másle nebo plzeňském pivu.

Informace o složení

Informace o složení se uvozuje slovem SLOŽENÍ a následují jednotlivé složky sestupně podle podílu (hmotnosti) v potravině v okamžiku jejich použití při výrobě. Pokud některou složku uvádí výrobce na obalu nebo třeba jí ilustrujete fotografii v eshopu (jahodová šťáva), je třeba uvést ve složení její procentuální zastoupení v potravině. Jestliže je je daná složka součástí jiné složky, uvede se i její % obsah, tak aby bylo jasné, kolik jí v potravině skutečně je. Přídatné látky (éčka) se uvádějí ve formátu názvu skupiny látek následovaný E-kódem nebo názvem přídatné látky – např. konzervant E250 neo barviva: kurkumin. U džemů je povinnost uvádět celkový obsah přírodních sladidel a také množství ovoce ve 100 g výrobku.

Alergenní složky

Pokud je neuvádíte zvlášť, je třeba je ve složení zvýraznit. Například podtržením, výraznější barvou písma nebo ztučněním.

Výživové údaje

Udaje o energetické hodnotě (výživové údaje) se musí uvádět na etiketě výrobku od konce roku 2016. Od této povinnosti je osvobozen prodej čerstvého masa, ovoce, zeleniny, nebalených potravin a pokrmy a výrobky malých výrobců. U mléčných výrobků je poté ještě povinné označení obsahu tuku, tuku v sušině nebo sušiny.

Podmínky skladování

Jak se potravina skladuje je třeba uvádět v případě, že to vyžaduje vyhláška u konkrétního typu potraviny nebo to vyžaduje charakter potraviny.

Údaj o množství

Uvádí se v gramech, kilogramech, mililitrech nebo litrech. Na eshopu se tento údaj hodí vést jako samostatný parametr, a to pro následné určování měrné jednotkové ceny výrobku.

Datum použitelnosti

Datum použitelnosti (Spotřebujte do) se uvádí u potravin, které snadno podléhají zkáze. Pozor, po uplynutí data použitelnosti se potravina nesmí prodávat, nepovažuje se již za bezpečnou ke konzumaci.

Datum minimální trvanlivosti

Datum minimální trvanlivosti (Doporučená spotřeba, BB, Best before) je datum, po jehož uplynutí je možno potravinu dále prodávat za předpokladu, že se prodává odděleně a je doprovázeno informací, že je po uplynutí minimální trvanlivosti. Potravinu je obvykle možné stále konzumovat. U vajec se stanovuje datum minimální trvanlivosti např. na 28 dní po snášce.

Jméno nebo obchodní název výrobce

Každý výrobek by měl mít uveden jasné a čitelné jméno nebo obchodní název potravinářského podniku. Zda bude uvedeno i to, jedná-li se o výrobce, prodejce nebo jen distributora či dovozce, je dobrovolné a na zvážení.

Údaje o zemi

U některých potravin, jako například masu, je povinné uvádět i údaje o zemi, kde probíhala podstatná část chovu zvířete a jeho porážka. Pokud bylo zvíře narozeno, chováno a poraženo v jedné zemi, lze tuto informaci souhrnně uvést jako Původ. U vajec se setkáme se značkou země v oválku, to je však zkratka země balírny či třídírny a nemusí znamenat původ vajec jako takových. To se dozvíme až z razítka na samotném vajíčku.

Šarže

Kód identifikující potravinu je vyžadována u některého typu potravin (např. maso) a je povinností výrobců či prodejců ji uvádět. Jedná se o jednoznačné označení šarže, podle něhož je následně snadné vysledování potraviny nebo surovin. Tuto šarži lze nahradit i datem minimální trvanlivosti nebo datem použitelnosti, pokud je datum vyjádřeno jako den a měsíc a lze tak následně vysledovat k výrobci původ konkrétní potraviny.

Způsob úpravy

U potravin jako např. mléku se povinně zveřejňují také informace způsobu úpravy potraviny např. “homogenizováno” nebo že je ošetřeno “UHT”, “pasterováno” atd.

Způsob chovu

U vajec je uveden způsob chovu nosnic. To mže být v kleci, v hale, ve volném výběhu nebo v rámci ekologického zemědělství.

Související nařízení a zákony

Seznam základních povinných údajů o potravinách

 1. název potraviny;
 2. seznam složek (složení);
 3. alergeny – látky způsobující alergie nebo nesnášenlivost;
 4. množství určitých složek nebo skupin složek (lze uvést ve složení, nejedná-li se o specifické potraviny);
 5. čisté množství potraviny v ml, l, g nebo kg;
 6. datum minimální trvanlivosti nebo datum použitelnosti;
 7. zvláštní podmínky uchování nebo podmínky použití vyžaduje-li to charakter potraviny;
 8. jméno nebo obchodní název a adresa potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh;
 9. země původu nebo místo provenience v případech, které určuje čl. 26 nařízení;
 10. návod k použití v případě potraviny, kterou by bez návodu bylo možné odpovídajícím způsobem použít;
 11. skutečný obsah alkoholu u nápojů s vyšším obsahem alkoholu než 1,2 obj. %;
 12. výživové údaje

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přejít nahoru
Tvorba webových stránek: Webklient