Efekt status quo

Rozhodovací iluze při nakupování