Heuristika ukotvení

Rozhodovací iluze při nakupování