Cenotvorba – jak stanovujeme ceny?

Heuristika ukotvení