Heuristika dostupnosti

Rozhodovací iluze při nakupování